Co je nového v počítačových hrách

Helena Bendová

Aktuální myšlení o počítačových hrách jako kulturním fenoménu

Seriózní výzkum počítačových her, chápaných už ne pouze jako společenská hrozba, ale primárně jako nový kulturní fenomén, se zrodil v posledních patnácti letech. Kniha přiblíží nejpodstatnější současné proudy ve vědeckém myšlení o počítačových hrách v rámci tzv. herních studií.

Co je nového v počítačových hrách

Vychází na jaře 2019
rezervovat

2019, Praha: Nová beseda, 100 stran, flexovazba, 127 x 197 mm

Sdílejte
Facebook Twitter Google+ Goodreads Pinterest Tumblr
Co je nového v počítačových hrách

Helena Bendová

Helena Bendová pracuje v Centru audiovizuálních studií na pražské FAMU jako odborná asistentka (zaměřuje se na herní studia, filmovou analýzu a kritiku, francouzský film, kognitivní filmovou teorii a naratologii). Rovněž působí jako překladatelka, editorka, odborná redaktorka v Nakladatelství AMU a občasná dramaturgyně filmových přehlídek. Několik let byla šéfredaktorkou filmového dvouměsíčníku Cinepur a redaktorkou časopisu pro teorii, historii a estetiku filmu Iluminace. S Davidem Čeňkem sestavila sborník Jean-Luc Godard: Texty a rozhovory (2005) a s Matějem Strnadem byla koeditorkou sborníku Společenské vědy a audiovize (2014). V roce 2017 vyšla její kniha Umění počítačových her zkoumající umělecký potenciál a kulturní status tohoto nového média. Na FAMU vede tým připravující vznik magisterského oboru herní design.

Foto © Karel Cudlín