Co je nového v sociologii

Radim Marada

Co víme o lidském stádu.

Na otázku „co je nového ve společnosti“ odpovídají novináři, zvědaví sousedé, nebo sociologové. Poslední jmenovaní se během 20. století snažili vysvětlit třídy, elity či problémy měst. Co však tyto velké teorie říkají o nás? Žijeme v době, ve které se často skloňují slova krize a rozpad společnosti. Je zřejmé, že dnes nám klíče k vlastní identitě poskytují drobnější věci – například taková molekula adrenalinu. Ten se stal biochemickou celebritou, pojítkem kmenů těch, kteří vyhledávají extrémní zážitky a jdou za hranu všednosti. Jak dnešní sociologie zkoumá podobné kulturní fenomény? Co se můžeme dozvědět o společnosti díky studiu nudy nebo diska?

Co je nového v sociologii

Recenze

10 knižních tipů na pololetí / ČT24
Recenze / Jan Lukavec nad knihou Radima Marady
Recenze/ Jakub Rákosník

ISBN 978-80-88383-32-1

2021, Praha: Nová beseda, 125 stran, flexovazba, 127 x 197 mm

Knihu doporučují

„Text Radima Marady stimuluje zvědavost a odkrývá nesamozřejmost a iluzornost zdánlivě samozřejmého, neproblematického a dynamicky se měnícího sociálního světa. Díky svému osobitému esejistickém stylu poutavě mísí soustředěný sociologický výklad s faktografickým popisem a vtipnými postřehy. Na straně jedné nám skrze sociologickou optiku odkrývá skryté socio-kulturní implikace zdánlivě banálních témat, jakými jsou nuda, adrenalin, či disko. Na straně druhé ukazuje přínosnost sociologické teorie pro pochopení témat zjevně zásadních, ať už se jedná o kolektivní paměť, postkolonialismus či antropocén. “ Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D, sociolog

„Kniha, která vám na praktických příkladech ukáže, že sociologie je úplně něco jiného, než jste si doteď mysleli.“ Tomáš Feřtek, odborník na vzdělávání, spoluzakladatel EDUin

Sdílejte
Facebook Twitter Google+ Goodreads Pinterest Tumblr
Co je nového v sociologii

Radim Marada

Působí na katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Přednáší o sociální teorii a občanské společnosti. Výzkumně se věnuje například sociologické reflexi sportu, fanouškovství nebo proměně fenoménu generace. Je autorem knihy Kultura protestu a politizace každodennosti (2003) a editoval titul Etnická různost a občanská jednota (2006).

Foto © Karel Cudlín