Esej Nové besedy 2: Co nepotřebujeme

Jakub Rákosník, Ján Markoš, Miroslav Marcelli, Stanislav Mikeš, Zbyněk Vybíral, Tereza Hadravová

Co považují české a slovenské osobnosti za (ne)potřebné?

Esej Nové besedy nabízí hlubší zamyšlení a originální náhled na klíčové otázky života v současné společnosti. Významní a cenění autoři kriticky nahlíží na dané téma z pohledu různých vědních oborů. V období polykrize, kdy už jsme se téměř adaptovali na to, že čelit nepředvídatelným těžkostem a neobvyklým situacím je nový normál, kdy už víme, že ve vztahu k planetě jsme kolosálně selhali a generacím po nás odevzdáváme i kvůli tomu právě tento „nový normál“, přeci jenom zkoušíme najít i pozitivní východiska. Chováme se racionálně, snažíme se společnosti i něco dávat, nejen si brát, dělat opatření pro šetrnější a udržitelnější fungování v každodenním životě. Neztrácíme, naopak v krizích posilujeme postoje a emoce jako solidarita, empatie, ochota vzdát se kusu svého blahobytu ve prospěch jiných. V úzkém vztahu i nezávisle na tom, jaká jsou naše povolání či jaký máme světonázor, můžeme formulovat, co v současnosti bezprostředně a nevyhnutelně potřebujeme a co nikoliv. Nad tématem „co nepotřebujeme“ se zamýšlí autoři a autorky nakladatelství Nová beseda, kteří jsou odbornými autoritami a mysliteli v různých oborech a oblastech poznání.

Esej Nové besedy 2: Co nepotřebujeme

ISBN 9788088383352

2023, Praha: Nová beseda, 2023, 48 stran

Sdílejte
Facebook Twitter Google+ Goodreads Pinterest Tumblr
Esej Nové besedy 2: Co nepotřebujeme

Miroslav Marcelli

Miroslav Marcelli je jeden z nejvýznamnějších současných slovenských filozofů a veřejných myslitelů. Zabývá se především dějinami filozofie, sémiotikou, uměním a teorií argumentace. Působí jako překladatel, přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Publikoval několik knih, například Znovuobjevení času nebo Město ve filozofii.

Stanislav Mikeš

Stanislav Mikeš je advokát. Ve své praxi se zaměřuje na ochranu hospodářské soutěže, řešení soudních sporů a právo moderních technologií. Absolvoval s vyznamenáním na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde rovněž obhájil svou rigorózní práci a kde v současnosti studuje v doktorském studijním programu. V něm se zabývá vztahem práva a umělé inteligence. Pravidelně publikuje v odborných právnických časopisech. V roce 2018 obdržel cenu za druhé místo v kategorii Talent roku v rámci třináctého ročníku celojustiční ankety Právník roku.

Zbyněk Vybíral

Psycholog přednášející na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Vyučuje zejména v oblastech psychoterapie, kritické psychologie, základní i aplikované sociální psychologie a poradenské psychologie. Kriticky vystupuje proti porušování etického kodexu psychology a psychoterapeuty. Je členem Society for Psychotherapy Research. Kromě řady odborných titulů (Jak se stát dobrým psychoterapeutem, Současná psychoterapie, Psychologie komunikace) je také autorem prozaické knihy Nocleh na letišti Gatwick.

Foto © Karel Cudlín

Tereza Hadravová

Tereza Hadravová je editorkou mezinárodního odborného časopisu Estetika: The Central European Journal of Aesthetics. Kromě akademické oblasti publikuje v online revue o dokumentárním filmu dok.revue. Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a část studia strávila v zahraničí na Simon Fraser University ve Vancouveru.

Foto © Karel Cudlín