Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva

Ivan David

Autorské právo a jeho rozmanité aplikace ve filmovém průmyslu.

Autor zkoumá filmové právo z autorskoprávního hlediska a skrze historické a mezioborové průhledy pojímá kinematografii jako kulturní a ekonomický, ale především právní fenomén. V centru zájmu je přímá či nepřímá regulace výroby a exploatace audiovizuálního díla, jejichž podoba je analyzována od vzniku filmu a autorského práva až k současnému stavu, a to včetně údajů o rozhodovací praxi českých soudů. Zahrnuje problematiku ochrany osobnosti a svobody projevu, věnuje se i regulaci filmových plakátů, titulků či dabingu, vzdělávacích projekcí, ale také pirátství anebo službám typu video-on-demand. Autorství ve filmu zkoumá i v jeho důsledcích pro právní pojetí filmového stylu a žánru. Kniha, která vychází znovu – aktualizovaná a rozšířená,, poutavě a vrstevnatě podává informace užitečné pro všechny profese filmového průmyslu, právníky, studenty práva i další zájemce o sledovanou problematiku..


Ocenění: 3. místo v kategorii Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015.


"Filmové právo je zábavnou redefinicí učebnicového textu odkazující k brakové literatuře či "béčkovým\“ filmům. Autor úpravy využívá dramatické nadsázky a ukazuje, že možnosti pojetí didaktických publikací ještě zdaleka nejsou vyčerpané."

Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva

Recenze

Rozhovor / ČRo Vltava
Recenze / Iluminace
Recenze / Cinepur
Recenze / Film a doba
Recenze / Synchron
Recenze / ČRo Vltava
Recenze / kreativnicesko.cz
Recenze / bulletin-advokacie.cz
Recenze / filmvychova.cz
Recenze / 25fps
Recenze a rozhovor / UNITEDFILM

ISBN 978-80-88383-20-8

2020, Praha: Nová beseda, 280 stran, 2. vydání, vazba V4, 123 x 207 mm,

Tato publikace vznikla za podpory Státního fondu kinematografie ČR a Ministerstva kultury ČR

Obsah • Ukázka z knihy
obsahnáhled
Rozhovor
video
e-kniha
ebook z knihkupectví Kosmasebook z knihkupectví Martinus
Knihu doporučují

„Říká čtenáři: pozor, takhle by to mohlo být, a upozorňuje na věci, přes které skutečně nejede vlak. A to je přesně to, co jako člověk bez dokonalé právní průpravy potřebuji slyšet.“ Marie Meixnerová, recenze pro 25fps.cz

„Musím hned pochválit její svěží a originální grafickou úpravu; to se u právnických knih vidí bohužel málokdy.“ JUDr. Pavel Molek, Masarykova univerzita

Sdílejte
Facebook Twitter Google+ Goodreads Pinterest Tumblr
Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva

Ivan David

Ivan David spojuje erudici, zaujetí i praktické působení v oblastech filmových studií i práva a právní vědy, působí jako advokát se zaměřením na právo duševního vlastnictví.Je absolventem oboru právo a právní věda na Právnické fakultě UK a oboru filmová studia na Filozofické fakultě UK. Mimo jiné byl iniciátorem a hlavním organizátorem (2007–2011) filmového festivalu Psycho Film a v srpnu 2013 byl jmenován expertem Státního fondu kinematografie se specializací na ochranu práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům.

Foto © Karel Cudlín