Literární psychologie

Zbyněk Vybíral

Psychologií dosud neprozkoumané možnosti beletrie

Nic podobného v českém prostředí dosud nevyšlo. Profesor psychologie Zbyněk Vybíral důkladně a poutavě analyzuje charakteristiky lidské povahy, příběhových vzorců i skrytých detailů, projevy emocí a interakcí v podobě komentované sbírky stovky kratších i delších ukázek z české i světové beletrie. Autor čerpá mimo jiné z děl Homéra, Rabelaise, Prousta, Čechova, Joyceho, Woolfové, Rilkeho, Kafky, Sarrautové, Bachmannové, Čapka nebo Holana. Literární vztahy mezi matkami, otci a dětmi, knižní druhy pláče či psychologický rozbor paměti a vzpomínání. Kniha nabízí možnost konečně nahlédnout do psychologie v literatuře jako nikdy předtím.

Literární psychologie

Recenze

Recenze/Kultura 21
Rozhovor/H70
Recenze/iLiteratura.cz
Recenze/WuWej.net
Recenze/Souvislosti
Recenze/Neviditelny pes

ISBN 978-80-88383-19-2

2020, Praha: Nová beseda, 300 stran, B2, 130 x 210 mm,

Tato publikace vznikla za podpory Státního fondu kultury ČR, Nadace Český literární fond a Ministerstva kultury ČR

Knihu doporučují

„Je zřejmé, že autor beletrii považuje za nositele psychologického poznání. Spolu s Virginií Woolf je přesvědčen o tom, že spisovatelé mají dar vidět a popsat jiné stránky psýché, než to dokáže vědecká metoda psychologie. Přesto si dovoluji tvrdit, že kniha prof. Vybírala je originální a v národním odborném kontextu zcela ojedinělá.“ prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., psycholog, pedagog, vědec

„Zbyněk Vybíral, psycholog i autor, je nám ve své nové knize zasvěceným průvodcem po velkolepé knihovně a ukazuje spojnice mezi (psychologickou) vědou a (literárním) uměním. Ovšem nejen to: nechává promlouvat autory jiné a podněcuje nás k oživujícímu kontaktu s nimi a jejich dílem. Literární psychologie je zážitek!“ Jiří Jakubů, čtenář, psychoanalytik

Sdílejte
Facebook Twitter Google+ Goodreads Pinterest Tumblr
Literární psychologie

Zbyněk Vybíral

Psycholog přednášející na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Vyučuje zejména v oblastech psychoterapie, kritické psychologie, základní i aplikované sociální psychologie a poradenské psychologie. Kriticky vystupuje proti porušování etického kodexu psychology a psychoterapeuty. Je členem Society for Psychotherapy Research. Kromě řady odborných titulů (Jak se stát dobrým psychoterapeutem, Současná psychoterapie, Psychologie komunikace) je také autorem prozaické knihy Nocleh na letišti Gatwick.

Foto © Karel Cudlín