Nejlepší plagiát

Hana Owsianková, Dan Faltýnek

Co čtenář v textu běžně nevidí a plagiátora ani nenapadne

Kniha Nejlepší plagiát představuje čtenáři soubor kvalitativních a kvantitativních lingvistických metod, jejichž využitelnost pro forenzní analýzy dokládá na souboru pěti případů sporného autorství textu. Série detektivních vyšetřování učí nahlížet na text v různých rovinách a identifikovat v nich znaky autorského stylu. Je odborným průvodcem i interaktivní hrou. Staví před čtenáře výzvy, které změní jeho pohled na jazyk.

Nejlepší plagiát

ISBN 978-80-88383-21-5

2020, 2020, Praha: Nová beseda

Sdílejte
Facebook Twitter Google+ Goodreads Pinterest Tumblr
Nejlepší plagiát

Hana Owsianková

Hana Owsianková je doktorandkou oboru Obecná jazykověda a teorie komunikace na FF UP v Olomouci. Zajímá se o forenzní lingvistiku, psycholingvistiku a využití lingvistických metod pro analýzu DNA.

Dan Faltýnek

Dan Faltýnek je lingvista působící v současnosti jako pedagog na Katedře obecné lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na témata gramatiky a biosémiotiky napsal řadu odborných i popularizačních článků. Publikoval také knihy o jazykovědě: Sémiotické primitivy v konstrukci gramatik – pojednávající o gramatických vlastnostech genetického textu, Součet s nulou – o  nulových kategoriích v jazykovědě (ve spolupráci s Klárou Jastřembskou) a Gramatiky DNA – zabývající se lingvistickou analýzou genetických textů (ve spolupráci s Vladimírem Matlachem).

Foto © Karel Cudlín