Co je nového v biologii

Anton Markoš

Aktuální přemýšlení o živém.

Do jaké míry umí živé organismy ovlivňovat samy sebe a své okolí? Anton Markoš přibližuje, jak se na tuto otázku i díky novým výzkumným možnostem dívají současní biologové. Pokusy s polidštěným droždím, nekonečné databáze informací o genech i nový kód společný rostlinám a živočichům. Geny však nejsou to jediné, co působí na fungování organismů.

Co je nového v biologii

Recenze

Recenze / .týždeň 17/2016
Nejlepší knihy roku 2015 / 067.cz
Recenze / L-revue.cz

ISBN 978-80-906089-1-7

2015, Praha: Nová beseda, 76 stran, flexovazba, 127 x 197 mm

Obsah • Ukázka z knihy
obsahnáhled
Rozhovor
video
e-kniha
ebook z knihkupectví Kosmasebook z knihkupectví Martinus
Knihu doporučují

„Od tvaru DNA přes humanizované droždí, tahle kniha podává provokativní výklad zkušenosti života a vybízí k dialogu napříč profesemi.“ Robert Černý, Ph.D., biolog

„Čtěte místo tlustých učebnic. Pro vstup do současného biologického myšlení mohu jen doporučit!“ Tomáš Daněk, Ph.D., ekolog a environmentalista

Sdílejte
Facebook Twitter Google+ Goodreads Pinterest Tumblr
Co je nového v biologii

Anton Markoš

Anton Markoš je přední český teoretický biolog. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Patnáct let vedl katedru filozofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UK. Mnoho let spolupracuje s časopisem Vesmír a kromě odborných článků píše také popularizační díla. Mezi ně patří Povstávání živého tvaru (1997), Tajemství hladiny – hermeneutika živého (2000, 2004; anglicky 2002 jako Readers of the Book of Life), Berušky, andělé a stroje (s Josefem Kelemenem, 2004), Profil absolventa (2008), Znaky a významy v evoluci (2015), Co je nového v biologii (2015), Evoluční tápání: Podoby planetárního životopisu (2017).

Foto © Karel Cudlín