Co je nového v biologii

Anton Markoš

Aktuální přemýšlení o živém.

Do jaké míry umí živé organismy ovlivňovat samy sebe a své okolí? Anton Markoš přibližuje, jak se na tuto otázku i díky novým výzkumným možnostem dívají současní biologové. Pokusy s polidštěným droždím, nekonečné databáze informací o genech i nový kód společný rostlinám a živočichům. Geny však nejsou to jediné, co působí na fungování organismů.

Co je nového v biologii

Recenze

Rozhovor s Antonem Markošem / Interview 10/2015
Recenzia / .týždeň 17/2016
Nejlepší knihy roku 2015 / 067.cz

ISBN 978-80-906089-1-7

2015, Praha: Nová beseda, 76 stran, flexovazba, 127 x 197 mm

Obsah • Ukázka z knihy
obsahnáhled
Rozhovor
video
Sdílejte
Facebook Twitter Google+ Goodreads Pinterest Tumblr
Co je nového v biologii

Anton Markoš

Anton Markoš je přední český teoretický biolog. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Patnáct let vedl katedru filozofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UK. Mnoho let spolupracuje s časopisem Vesmír a kromě odborných článků píše také popularizační díla. Mezi ně patří Povstávání živého tvaru (1997), Tajemství hladiny – hermeneutika živého (2000, 2004; anglicky 2002 jako Readers of the Book of Life), Berušky, andělé a stroje (s Josefem Kelemenem, 2004), Profil absolventa (2008).

Foto © Karel Cudlín