Znaky a významy v evoluci

Anton Markoš

Co předurčuje bakterii, člověka nebo růži k tomu, že rozumí světu?

Jak se Homo sapiens proměnil za posledních 40 000 let, biologie donedávna opomíjela. Zamrzla snad naše biologická evoluce, zatímco došlo k explozi lidských kultur, jazyků a spirituality? Je růže stroj či dokonce krystal, anebo se vztahuje ke světu? Biolog Anton Markoš zve ke čtivému zamyšlení nad tím, jak my, všechny živé bytosti, rozumíme světu. Jde o první český příspěvek k rozvíjející se biosémiotice.


Ocenění: Užší výběr v kategorii Odborná literatura soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015.

Znaky a významy v evoluci

Recenze

Recenze / ČT Třistatřicettři
Ukázka / Medziknihami.sk
Recenze / Aluze

ISBN 978-80-906089-3-1

2015, Praha: Nová beseda, 96 stran, vazba V2, 105 x 170 mm

Obsah • Ukázka z knihy
obsahnáhled
Rozhovor
video
Sdílejte
Facebook Twitter Google+ Goodreads Pinterest Tumblr
Znaky a významy v evoluci

Anton Markoš

Anton Markoš je přední český teoretický biolog. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Patnáct let vedl katedru filozofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UK. Mnoho let spolupracuje s časopisem Vesmír a kromě odborných článků píše také popularizační díla. Mezi ně patří Povstávání živého tvaru (1997), Tajemství hladiny – hermeneutika živého (2000, 2004; anglicky 2002 jako Readers of the Book of Life), Berušky, andělé a stroje (s Josefem Kelemenem, 2004), Profil absolventa (2008), Znaky a významy v evoluci (2015), Co je nového v biologii (2015), Evoluční tápání: Podoby planetárního životopisu (2017).

Foto © Karel Cudlín